امام خمینی(ره)

 

شما مجموعه ای هستید که سعی می کنید، نگذارید کسی غرق بشود؛ نگذارید کسی اشتباه بکند؛ نگذارید کسی متوقف بماند.

مقام معظم رهبری

بیانات مقام معظم رهبری در جمع اعضای انجمن های اسلامی و مربیان

و مسئولان تربیتی:

هر انجمن‌ اسلامی‌ دانش‌آموزی‌ در کشور، یک‌ سنگر فرهنگی‌ است‌ که‌ سلاح‌ این‌ سنگر، دین‌، تدبیر، علم‌، فکر و فرهنگ‌ می‌باشد.اگر این‌ سنگرها مستحکم‌ باشند، دشمن‌ در توطئه‌های‌ اقتصادی‌، سیاسی‌، نظامی‌ و تهاجم‌ خطرناک‌ فرهنگی‌ ناکام‌ خواهد ماند.

اسفند 79

بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اعضای اتحادیه ی انجمنهای اسلامی دانشآموزان:

این امتیاز کمی نیست که یک کشور هفتاد میلیونی، دارای اکثریت جوان و نوجوان باشد. جوان و نوجوان، چشمه ی جوشان نیرو و استعداد است. جوان، یعنی آینده. جوان خوب برای یک کشور، یعنی آینده ی خوب. جوانان و نوجوانان ما اهل فکر کردن و دریافتن و تحلیل کردن اند؛ این هم امتیاز دیگری است.

شهریور 82


انجمن اسلامی نمونه تربیت منبع : انجمن اسلامی نمونه تربیت |انجمن اسلامی از دیدگاه بزرگان
برچسب ها : نگذاریدی ,معظم رهبری ,مقام معظم